4.4.11

O Vitrasa a 1€ [02|06]

(e nós que queríamos transportes públicos gratuitos!)

É moi fácil para os partidos políticos da nosa cidade introducir nos seus programas electorais a promesa da defensa e promoción do transporte público, pero é desolador comprobar como sucesivamente ningún goberno municipal pode frear a voracidade desta empresa concesionaria.

A fin de contas, é algo moi habitual que os servizos públicos privatizados se encarezan. O único compromiso das empresas é obter beneficios para ter contento ao seu accionarado, os que terían que preocuparse de que a cidadanía teña un bo servizo ou mesmo de que poida acceder a él, e dicir, o concello.

E dicimos isto porque imos ter durante todo o 2006 o billete de Vitrasa a 1€ e o bonobús normal a 70 cts. Qué promoción do uso do transporte público é esta que apenas beneficia ao usuario habitual, mentres en case todo o estado o bonobús permite aforrar arredor do 50% do prezo, e nunha cidade cun dos billetes máis caros, só superado polo das grandes capitais?

Na sociedade actual o desprazamento motorizado é necesario para a subsistencia do individuo e para o funcionamento do propio sistema (para traballar, buscar traballo, consumir, estudar, ir ao médico, etc). E máis en Vigo, que crece sobre todo en extensión e se aposta por un modelo de cidade que forza a continuos e longos desprazamentos coa construción de numerosos centros comerciais e zonas residenciais e industriais en diferentes barrios do extrarradio.

Na medida en que moverse pola cidade é máis unha imposición social que unha elección, a cidadanía debería ter garantido este dereito, debería ter un verdadeiro servizo público.

A isto, podían dedicarse boa parte dos cartos que se dilapidan en tentar amañar o caos circulatorio e a necesidade insaciábel de aparcamentos, que provoca o uso xeneralizado do automóbil particular (que a fin de contas é o que se promove cun transporte público caro e deficiente, especialmente nos barrios periféricos).

Nós que consideramos fundamental o transporte público gratuíto por razóns sociais e ecolóxicas, entendemos que esta suba de prezos é nefasta nestes dous aspectos:

Socialmente, porque hoxe en Vigo afecta a gran cantidade de persoas paradas e traballadoras precarias, que coa súa renda malamente fan fronte ás necesidades básicas (alimento, aluguer/hipoteca, etc). E non esquezamos que ademais subiron a electricidade, o gas, o lixo, a auga…

A gratuidade só é para as pensionista que cobren unha miseria e para as receptoras da Renda de Inserción Social de Galiza. Se o que quería con estas medidas era atender ás necesidades sociais máis urxentes, mostráronse, absolutamente insuficientes.

Ambientalmente, tamén resulta fatal porque potencia o uso do transporte privado, co que o aproveitamento do espazo viario é ineficiente: máis coches para transportar menos xente de cada vez, o consumo de máis recursos non renovábeis, a emisión de máis gases de efecto invernadoiro, a xeneración de máis contaminación acústica e de máis accidentes, e ademais, as obras públicas para amañar a circulación que tamén provocan gran impacto (apartamentos, túneles, viais máis anchos, etc).

Fronte a esta nova agresión as usuarias de Vitrasa, nós reivindicamos:

- Que haxa transportes públicos urbanos gratuítos para todas.

- Que se potencie de verdade o transporte público colectivo fronte ó particular (mellorándoo, ampliando horarios, liñas…)

- Que se pacifique o tránsito nas cidades, reducindo a mobilidade obrigatoria, recuperando o espazo viario para o tránsito de peóns e as bicicletas, e limitando o transporte motorizado individual no centro da cidade.

- Que se teñan en conta as necesidades locais, sociais e económicas das usuarias fronte ás actuais políticas de transporte que desenvolven modelos insostíbeis.

Grupo de Axitación Social