25.4.11

Crónica do boicot ao campionato de caza do raposo [01.09]

O G.A.S xunto con outros colectivos (ADEGA, Amigos da Terra, Asturias Verde, ASCEL, Coto do Frade, Eucaliptos NON, Fundación Altarriba, LIBERA, Matar por matar NON, SOS Courel, Verdegaia) ven de participar no tercer boicot o “Campionato estatal de caza do raposo” celebrado nos concellos de Rodeiro, Agolada, Dozón, Vila de cruces, Lalín, e Silleda, e nestes tres últimos concellos xa se celebrara o campionato provincial so duas semanas antes, de todos xeitos este boicot considerado un pequeno exito dende os diferentes colectivos tanto ecologistas como animalistas, ben sexa por que o número de de raposos víctimas dos cazadores diminuiu ou que a pesares do mal tempo o número destas persoas participes deste boicot, segue constante.

O boicot consiste en acudir o monte xunto cos cazadores e acompañalos falando ou facendo un pouco de ruido, non demasiado, xa que o raposo ten grande agudeza auditiva. Debemos estar o carón do cazador e por camiños sempre visibles con petos fluorescentes, para que se sepa por onde andamos, a parte de ir en grupos non menores o de cazadores. Todo iso acompañado duna reportaxe gráfica, e de armarse de gran paciencia .

De todos xeitos non sera total, este pequeno éxito, ata que remate esta práctica que atenta contra a biodibersidade.

Así criticamos que o número de raposos nunca pode ser un exceso, nin que o seu número permanezca estabel por práctica supostamente responsabels por parte de cazadores, como dende certo sector pro caza nos queren facer crer, senon pola propia natureza que regula a cantidade de calqueira especie depredadora en función do alimento, por que o que fan é un ataque contra a biodiversidade do propio raposo que ve mermada a sua diversidade xenética.

Criticamos que as autoridades permitiran a realizazón destes campionatos (provinciais nacional e estatal) que incumpre a orde de vedas desta tempada que remataba o 6 de Xaneiro, sendo complice do negocio destes actos subencionados por parte de duas consellerias coma son a de Medio ambiente e desenvolvemento sostibel e a de Cultura e deportes, facendo desta masacre un negocio a uns co diñeiro público.

Por último pero non menos importante, queremos que os controis e licenzas de caza sexan controis efectivos e non meros trámites burocraticos, así coma o esiximos control sobre os cans utilizados para esta práctica, comprobando o emprego dos microchips, vaciñas, comprobando que as condicions do animal sean as aceptables, xa que despois de cada tempada son abandoados ou incluso sacrificados milleiros de cans de caza.

Grupo de Axitación Social