20.4.11

¡¡ Non a os “campionatos” de caza do raposo en Galiza!! [01.08]

En Galiza está a se perpetrar un dos maiores atentados contra a fauna autóctona e silvestre da pouca que aínda consegue sobrevivir á continua destrucción do medio natural e a os abusos da actividade cinexética. Todo, con el consentimento da Conselleria de Medio Ambiente, por diversión e para xustificar unas subvencións que a Conselleria de Cultura e Deporte dá á Federación Galega de Caza.

Tratase das continuas “Ligas” e “Campionatos” de caza de raposo que, solo entre los meses de decembro e xaneiro, suman xa DEZ matanzas seguidas.
Organizáronse, en decembro, CINCO “Ligas” de caza de raposo no sur de Lugo e están programados, para xaneiro, outros catro “campionatos provinciais”, uno en cada provincia, más o “campionato” galego.

No é tema banal nin broma de catro individuos xa que, no “IV campionato nacional de caza de raposo”, celebrado o pasado febreiro en o Carballiño, participaron nada menos que NOVECENTOS “competidores”, organizados en cuadrillas de dez cazadores que, de maneira sistemática e coordinada, disputaron para matar o maior número posible de animais.

Non fora suficiente o atentado contra a fauna e a crueldade do pretendido “deporte”, senon que , ademais, a Federación Galega de Caza, para xustificar estas matanzas con la “suposta” abundancia de zorros existente, está aportando censos que, nos casos que temos comprobado, están “inflados” en hasta o 1.600 % sobre o que os estudios técnicos existentes dan como biolóxicamente posible.

Tamén temos informado oficialmente á Consellería de Medio Ambiente deste extremo aportando a documentación necesaria, por lo cal, consideramos intolerable que, a pesar da evidencia de posibles irregularidades, este órgano non suspenda de inmediato estes “campionatos” e proceda, como se lle ten solicitado, á comprobación dos plans de aproveitamento cinexético dos Tecores que se prestan a esta actividade nos seus territorios.

Rechazamos enerxicamente o comportamento brutal e depredador da Federación Galega de Caza, tanto nestes campionatos como nos que, durante todo el año e con fins económicos, organizan matando animais de granxa en espacios reducidos.

Esiximos á Consellería de Medio Ambiente que cumpra con a súa obriga de protexer o noso medio e a nosa fauna de depredadores sen escrúpulos que organizan matanzas por diversión e para recibir subvenciones inxustificadas. Que investigue as posibles irregularidades na documentación anual dos Tecores, as razóns de que datos claramente falseados teñan pasado a súa supervisión e que aplique a lei de caza como se supón que es súa obriga.

Esiximos á Consellería de Cultura e Deporte que retire as subvenciones que está outorgando a o loby da caza porque nada ten que ver con a cultura, porque non o necesitan, porque son la causa de este tipo de “campionatos” e porque nada teñen que ver con os valores do deporte a non ser desprestixiar a nobre actividade deportiva.

Asinan este Manifesto, entre outras, as siguientes Asociacións:

ADEGA, Amigos da terra, Equanimal, Fundación Altarriba, G.A.S. (Grupo de Axitación Social), Libera, Matar por Matar NON, PACMA, SEO, Sociedade Ecoloxista Outeiro, Verdegaia.

Mais información: http://matarpormatarnon.org/