7.8.12

Traballos forzosos. A polos infractores (I)

Os incumprimentos da legalilade vixente en materia de relación laborais se regulan mediante un sistema de infraccións e sancións. Tamén se inclúen neste eido aquelas condutas máis ou menos graves que configuran a explotación laboral, así como algún dos síntomas do traballo forzoso.

Falabamos nun artigo anterior, do sinxelo que resulta recoñecer a explotación laboral e, na súa vertente máis extrema o traballo forzoso. Empezando pola primeira temos que destacar que a actual lexislación laboral define con claridade as circunstancias que caracterizan as situacións máis desigualitarias para a parte traballadora.

Segundo a lei de infracións sociais, estas se agrupan segundo o seu eido, distinguíndose:

  • Infracións en materia de relacións laborais.

  • Infracións en materia de prevención de riscos laborais.

  • Infracións en materia de materia de emprego.

  • Infracións en materia de Seguridade Social.

  • Infracións en materia de movementos migratorios e traballo de extranxeiros.

  • Infracións en materia de sociedades cooperativa.
 
Extraído do blogue Traballo Digno, para ler íntegro o artigo ir a este enlace .