8.8.12

Campaña por unha Sanidade Universal


Baixo o lema "Yo SI sanidad universal" unha serie de usuarias e traballadoras do Sistema Nacional de Saúde (SNS) están organizando unha campaña de desobediencia civil fronte á recente reforma sanitaria, recollida no Real Decreto-Lei 16/2012, que supón a exclusión de centos de miles de persoas do dereito a recibir atención sanitaria, o repago de medicamentos e de certas prestacións sanitarias.

O modelo anterior era universal, é dicir, o acceso á sanidade estaba garantido a toda la poboación sen excepcións. Agora, só as persoas "aseguradas" poderán ter garantido o acceso a algunhas prestacións "básicas".

Estas persoas están desenvolvendo liñas de acción para articular e visibilizar a obxección de conciencia das profesionais ao RD e para organizar, soster e protexer a desobediencia civil de profesionais e usuarias para manter a atención sanitaria.

Extraido da web da campaña:  "Yo SI, sanidad universal"