9.4.14

Asina a ILP pola Renda Básica


Nas próximas semanas diremos onde se pode ir para asinar, aparte dos actos públicos de recollida de sinaturas que faremos.