border="0"

20.3.11

¡Non ó PXOM! [04|2005]
¡Paremos a súas aprobación!

Estamos a vivir un dos momentos que poden ser considerados máis importantes na vida dunha cidade: a elaboración do seu Plan Xeral de Ordenación. Un plan que ha de marcar as liñas básicas do seu modelo futuro.

Sen embargo, este proceso estase a realizar de costas (e en contra) da poboación, de costas as/os que formamos esta cidade e, polo tanto, deberiamos decidir como queremos construíla e a qué necesidades queremos que responda.

Esta contradición de partida vén a poñer de manifesto unha realidade: a ordenación territorial non é máis ca un medio para que algúns fagan moitos cartos. De feito, poucas actividades permiten gañar diñeiro tan rápido coma a especulación sobre o territorio.

Esta búsqueda do beneficio inmediato é a razón da extendida tendencia á urbanización, que se manifesta dun xeito evidente en Vigo, onde se pretende aumentar nun 86% a superficie urbana municipal, extendendo un modelo de cidade aínda máis agresiva do que é o núcleo urbano do Vigo actual, sobre o rural e semi-rural vigués, facendo desaparecer, dun ou doutro xeito, tódalas parroquias viguesas tal e como as coñecemos na actualidade.

Pero, de acordo a manipulación da realidade característica dos nosos tempos, preténdese que nós, principais afectadas/os deste plan, non só non nos opoñamos a él, senón que incluso o defendamos, empregando unha vez máis, o mitificado e falseado argumento da necesidade do progreso.

AÍNDA ESTAMOS A TEMPO

Poderíase pensar, que o significado deste termo ”progreso” implicaría o avance das sociedades cara a un futuro mellor que permitise acadar maiores cotas de liberdade e felicidade. Mais todo o contrario, o que se promove é:

Unha cidade deseñada para impedir a relación entre as persoas entre si e coa natureza, onde para ver o verde do que agora gozamos teremos que asomarnos ós xardíns privados das urbanizacións de luxo, mentres nós teremos que hipotecar a nosa vida para vivir amoreadas nas "xaulas" que construirán onde estaban as nosas casas, nas que consorte teremos un balcón no que poder plantar unha leituga, os que queremos saber o que comemos.

Coa construción da Ronda e a expansión da cidade, a dependencia do automóbil se fará aínda máis obrigatoria. Destruiranse masas forestais, altera cursos de auga, arrasa elementos etnográficos e culturais coma muíños, presas de regadío…

Fomenta un modelo de cidade no que as relacións interpersoais só se entenderán no contexto do consumo, eliminando espazos de lecer, encontro e espallamento para susbtituílos por macrocentros comerciais (xa denominados coma centros de "ocio") coma o proxectado en Teis con 70.000m2 , o da Laxe, Recaré, estación de autobuses…Deixaremos de ser veciñas e veciños, para ser unicamente asalariadas/os, e sobre todo, consumidoras/es; unha peza máis da engranaxe económica.

Non estamos dispostas/os a aceptar unha nova agresión desta magnitude ao medio do que formamos parte e á nosa xa escasa calidade de vida, para que uns poucos (os de sempre) impoñan a súa idea de desenvolvemento que non significa nada máis que desmedidos beneficios para as multinacionais (citroën, carrefour,...), as grandes empresas constructoras e as/os políticas/os corruptas/os.

Grupo Axitación Social